Υπηρεσίες

Σκοπός μας είναι η ερευνα και η ανάπτυξη φυσικών μεθόδων αποτίμησης κεφαλαίου, καθώς και γενικευμένα και προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά μέσα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας.

Evotropia Data Analytics

Ανάλυση Δεδομένων

Πίνακας οικονομετρικών μεθόδων δεδομένων προκειμένου να αποκαλυφθούν οι πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ οικοσυστημάτων και οικονομικών μονάδων.

Evotropia Ecological Finance

Οικολογική Οικονομία

Ποσοτικές μέθοδοι αποτίμησης οικολογικών επενδύσεων και σχεδιασμός χρηματοδοτικών συμβάσεων που συνδυάζονται με οικολογικούς υποκείμενους δείκτες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό της αγοράς.

Evotrpia Circular Stock Market

Κυκλικό Χρηματιστήριο

Τα απόβλητα είναι υλικά με άγνωστες οικονομικές δυνατότητες. Αναπτύσσουμε ταξινομίες αποβλήτων για να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιούμε την προστιθέμενη αξία από τις συναλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Evotropia Education Image

Εκπαίδευση Αειφορίας

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικής μας ηθικής και φιλοσοφίας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της Αειφορίας, από εισαγωγικό σε προχωρημένο επίπεδο.

Evotropia Data Analytics

Ανάλυση Δεδομένων

Πίνακας οικονομετρικών μεθόδων δεδομένων προκειμένου να αποκαλυφθούν οι πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ οικοσυστημάτων και οικονομικών μονάδων.
Evotropia Ecological Finance

Οικολογική Οικονομία

Ποσοτικές μέθοδοι αποτίμησης οικολογικών επενδύσεων και σχεδιασμός χρηματοδοτικών συμβάσεων που συνδυάζονται με οικολογικούς υποκείμενους δείκτες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό της αγοράς.
Evotrpia Circular Stock Market

Κυκλικό Χρηματιστήριο

Τα απόβλητα είναι υλικά με άγνωστες οικονομικές δυνατότητες. Αναπτύσσουμε ταξινομίες αποβλήτων για να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιούμε την προστιθέμενη αξία από τις συναλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.
Evotropia Education Image

Εκπαίδευση Αειφορίας

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικής μας ηθικής και φιλοσοφίας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της Αειφορίας, από εισαγωγικό σε προχωρημένο επίπεδο.

Χρηματιστήριο για την κυκλική οικονομία

Ένα εργαλείο πληροφόρησης και εμπορίας βιομηχανικών αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζει επενδύσεις και υποδομές βιομηχανικής οικολογίας σε όλες τις κλίμακες.

Εξελικτική Επιχείρηση

Με μια σημαντική στροφή που ακολουθείται προς την κυκλική οικονομία, που ονομάζεται «4η Βιομηχανική Επανάσταση», ασχολούμαστε με τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς αιχμής που οδηγούν την οικονομική επιστήμη στο επόμενο εξελικτικό της βήμα.
null

Βιοοικονομική

Όπως ο Άλφρεντ Μάρσαλ ανέφερε εύγλωττα στις Αρχές Οικονομίας (1890), «Στα τελευταία στάδια της οικονομίας, όταν πλησιάζουμε σχεδόν στις συνθήκες της ζωής, οι βιολογικές αναλογίες προτιμώνται από τις μηχανικές».
null

Φυσικό Κεφάλαιο

Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, η φύση δημιούργησε και συσσώρευσε κεφάλαιο με διάφορες μορφές, που ονομάζουμε «φυσικούς πόρους».
null

Ολοκληρωμένες μετρήσεις

Το περιβάλλον και η οικονομία είναι συν-εξελισσόμενα συστήματα. Οι ολοκληρωμένες μετρήσεις είναι απαραίτητες για να αποκαλυφθούν οι πολύπλοκες ενεργειακές τους σχέσεις.
null

Πληροφορική αποβλήτων

Η ανάπτυξη και ο συνεχής εμπλουτισμός μεθόδων ταξινόμησης αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία δομημένων βάσεων δεδομένων αποβλήτων και βιβλιοθηκών γνώσεων σχετικά με τη δυνητική οικονομική χρησιμότητά τους.
null

Αποκρινόμενα Υλικά

Τεχνητά υλικά από ανακυκλώσιμα υλικά με αυξημένη απόκριση σε εξωτερικά σήματα, ενεργειακή και μηχανική απόδοση.
null

Βιομηχανική Οικολογία

Μια μορφή βιομηχανικής οργάνωσης που βασίζεται στο παράδειγμα των φυσικών οικοσυστημάτων, που εισάγει την «κοινωνικοοικονομική βιομιμητική».
null

Μισθώσεις Συστατικών

Αυτή η νέα ποικιλία χρηματοοικονομικών συμβάσεων συνδυάζει πληρωμές για το φάσμα των υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεστούν με μια ποσότητα χημικής ένωσης.
null

Οικονομικά Οικοσυστήματος

Τα οικοσυστήματα είναι εργαστήρια της φύσης, τα οποία παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν εάν επενδύσουν οικονομικές μονάδες σε αυτά.

Συνεργάτες και Συμμετοχές