Η EVOTROPIA είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που αναπτύσσει μεθόδους αποτίμησης φυσικού κεφαλαίου, καθώς και εργαλεία οικολογικής χρηματοδότησης για την κυκλική οικονομία. Το όραμα της εταιρείας είναι να συμβάλει στη συνεχιζόμενη στροφή γεωοικονομικού παραδείγματος από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, καθιερώνοντας κοινωνικοοικονομική βιομιμητική μέσω του σχεδιασμού αποτελεσματικών αγορών κυκλικής οικονομίας.

Evotropia Vision-min

Το όραμά μας

Συμβολή στην εξέλιξη της οικονομίας προς κυκλικές δομές, ακολουθώντας το πρότυπο της φύσης και δημιουργώντας «κοινωνικοοικονομική βιομιμητική». Το όραμά μας μας ωθεί να σχεδιάσουμε εξελιγμένες αγορές κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ταυτότητα

Η ΕΥΟΤΡΟΠΙΑ ετυμολογικά προέρχεται από το συνδυασμό της λατινικής λέξης «Evolutio», που σημαίνει «ξεδιπλώνω» και της ελληνικής λέξης «Τροπή» (EN: Tropi), που σημαίνει «τάση». Ως εκ τούτου, το όνομα της εταιρείας μας δηλώνει το αφοσιωμένο έργο μας σχετικά με τη φυσική τάση της ανθρώπινης οικονομίας να προοδεύει μέσω της εκμάθησης από τη φύση για να ξεδιπλώσει τις εσωτερικές της δυνατότητες.
Evotropia Identity-min

Συνεργάτες, Βραβεία και Συμμετοχές

Η ομάδα μας